PREZENTACIONE VEŠTINE I MOĆ JAVNOG NASTUPA

Trajanje treninga 6 sati
IN HOUSE / ITK / ONLINE
Broj učesnika: do 30

Trening je namenjen profesionalcima u kompanijama, institucijama, zaposlenima u javnoj upravi, preduzetnicima, studentima i pojedincima.         Kako prezentacione veštine predstavljaju važan korak u poslovanju, kroz našu metodu naučićete kako da valorizujete svoj rad i predstavite ga na pravi način. Svakoga dana prezentujemo sebe, projekte, proizvode, rad a ovladavanje ovom veštinom može vas dovesti do 30% bolje zarade i značajno bržeg karijernog napredovanja. Ovo su pokazala relevantna istraživanja.

 

Razvijanje Prezentacionih Veština: Ključ Ka Samouverenim Javnim Nastupima

Razvijanje prezentacionih veština je ključno za postizanje uspeha u današnjem profesionalnom svetu. Bez obzira na vašu poziciju ili industriju, sposobnost da efikasno komunicirate sa publikom, prenesete jasne i ubedljive poruke, i samouvereno javno nastupate, postala je neophodna veština.

Naš trening se fokusira upravo na ove ključne aspekte prezentacionih veština. Naučićete kako da kreirate poruke koje će biti razumljive i pamtljive, kako da razvijate različite prezentacione stilove koji će se prilagoditi vašim specifičnim potrebama i ciljevima. Pomoći ćemo vam da savladate tremu i strah od javnog nastupa, transformišući ih u samopouzdanje i ubedljivost.

Jednako važno, naučićete kako da uspostavite snažnu interakciju sa svojom publikom. Razvijaćete veštine privlačenja pažnje, održavanja interesovanja i ostavljanja dubokog utiska.

Ovladavanjem prezentacionim veštinama, otvaramo vrata ka većem profesionalnom uspehu i ličnom razvoju. Ova veština nije samo korisna u poslovnom svetu, već vam omogućava da se izdvojite u bilo kojoj situaciji gde je komunikacija ključna. Investirajte u sebe, priključite se našem treningu i osvojite svet svojim rečima. Postignite veći uspeh uz prezentacione veštine koje će vam doneti samopouzdanje i moć da ostvarite svoje ciljeve.

U okviru treninga obradićemo teme:

Osnove komunikacione logike

Komunikacioni kanali i auditorijum

Tipovi prezentovanja

Javni nastup i priprema

Prezentacioni stilovi

Šta dobijate ovim programom?

  • Razumećete kako da najbolje pošaljete poruku

  • Saznaćete tehnike uspešnog prenošenja poruka

  • Upoznaćete se sa različitim prezentacionim stilovima

  • Oslobodićete se treme i naučiti kako da budete puni samopouzdanja

  • Ovladaćete tehnikama javnog nastupa

  • Uspešno ćete upravljati energijom koju delite sa publikom

  • Želećete da što češće prezentujete jer ćete spoznati moć koju vam dobre prezentacione veštine donose