TRENING ZA POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI

Trajanje treninga 6 sati
IN HOUSE / ITK / ONLINE
Broj učesnika: do 30

Svakodnevni izazovi sa kojima se susrećemo na radnom mestudovode nas do paradoksalnih situacija. Često više pažnjeposvećujemo manje bitnim zadacima a trpe krucijalni deloviposla. Mnoga istraživanja pokazuju da ovakvo ponašanje dolazi izljudske prirode i mentalne organizacije.

Cilj treninga za povećanje produtivnosti je da se upoznamo sa našim mentalnim mehanizmima i otkrijemo najdelotvornije načine upravljanja resursima. Polaznici će savladati tehnike za povećanje produktivnosti i efikasnoti. Govorićemo i vežbati kako da naš fokus uvek bude na bitnom a ne detaljima ali i kako da tim funkcioniše najoptimalnije uz postojeće resurse. Komunikacija zauzima središnji deo na putu ostvarenja zadatih ciljeva a to su puna efikasnost i produktivnost.

Trening je interaktvivan i zahteva visok stepen uključenosti svih polaznika.

U okviru treninga obradićemo teme:

Poslovna efikasnost

Efektna komunikacija

Fokus na bitnom, ne nebitnom

Paretovi principi

Šta dobijate ovim programom?

  • Naučićete kako da optimizujete svoje radne procese i postignete maksimalnu produktivnost

  • Saznaćete kako da bolje organizujete svoje zadatke i resurse

  • Ovladaćete veštinama efikasne komunikacije, što će poboljšati vašu sposobnost da jasno izražavate ideje i ubrzavate donošenje odluka

  • Postavićete čvrste temelje za postizanje svojih ciljeva brže i sa manje napora