KOMUNIKACIJA U IZAZOVNIM SITUACIJAMA

Trajanje treninga 6 sati
IN HOUSE / ITK / ONLINE
Broj učesnika: do 30

Predstavljamo vam trening „Komunikacija u izazovnim situacijama“ – ključ za uspeh u poslovnom i privatnom životu. U današnjem svetu, komunikacija čini najveći deo naših aktivnosti, ali nerazumevanje, konflikti i stres često proizlaze iz nedovoljno efektivne komunikacije. Naš trening će vam omogućiti uspešno prenošenje poruka i prevazilaženje izazova komunikacije.

Komunikacija u izazovnim situacijama je od vitalnog značaja za uspeh u poslovnom i privatnom životu. Naš trening će vam pružiti veštine koje će vam pomoći da uspešno komunicirate čak i sa najtežim sagovornicima. Takođe ćete naučiti razumeti različite komunikacione stilove i primenjivati uspešne strategije komunikacije.

Komunikacija u izazovnim situacijama: Trening za uspešnu komunikaciju

Komunikacija kao generator stresa

Komunikacija igra ključnu ulogu u našim životima, ali često može biti izvor stresa. Nerazumevanje, konflikti i tenzija mogu nastati usled nedovoljno efektivne komunikacije. Naš trening „Komunikacija u izazovnim situacijama“ će vam pomoći da razumete kako komunikacija može generisati stres i pružiti vam tehnike za smanjenje stresa i izgradnju efikasne komunikacije čak i u najizazovnijim situacijama.

Vrste komunikacija

Postoji više vrsta komunikacije koje su prisutne u našim svakodnevnim interakcijama. Verbalna, neverbalna, interpersonalna, tim­ska i javna komunikacija svaka ima svoje karakteristike i zahteve. Kroz naš trening, upoznaćete se sa ovim različitim vrstama komunikacije i naučićete kako da prilagodite svoj stil komunikacije kontekstu i sagovornicima kako biste ostvarili bolje razumevanje i efikasnu komunikaciju.

Prevazilaženje disonance i modeli uspešne komunikacije

Neslaganja, konflikti i nerazumevanja su neizbežni u svakodnevnoj komunikaciji. Važno je razviti veštine za prevazilaženje ovih izazova. Kroz naš trening, naučićete različite modele uspešne komunikacije koji će vam pomoći da izgradite konstruktivne dijaloge, rešite konflikte na efikasan način i prevaziđete disonance u komunikaciji.

Strategije komuniciranja

Jasno i efikasno izražavanje misli, ideja i stavova ključno je za uspešnu komunikaciju. Na treningu ćete unaprediti svoje veštine komuniciranja kroz tehnike aktivnog slušanja, postavljanja relevantnih pitanja i korišćenja neverbalnih signala. Ove strategije će vam pomoći da ostvarite bolju komunikaciju sa sagovornicima i izgradite produktivne odnose.

Manipulacija

Naš trening će vam pomoći da razumete manipulativne tehnike i naučite kako se izboriti sa manipulatorima. Takođe, naučićete da lako prepoznate manipulaciju i zaštitite sebe od njenih negativnih uticaja.

U okviru treninga obradićemo teme:

Komunikacija kao generator stresa

Vrste komunikacija

Prevazilaženje disonance i modeli uspešne komunikacije

Strategije komuniciranja

Manipulacija

Trening Komunikacija u izazovnim situacijama pruža vam sledeće benefite:

  • Naučićete kako da komunicirate i sa najtežim sagovornicima

  • Postaćete uspešniji u komunikaciji

  • Razumećete ljude iz različitih komunikacionih stilova

  • Smanjićete ili potpuno otkloniti stres koji proizilazi iz loše komunikacije

  • Upoznaćete se sa uspešnim komunikacionim strategijama

  • Naučićete kako da se izborite sa manipulatorima i lako prepoznate manipulaciju