ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

Trajanje treninga 6 sati
IN HOUSE | ITK
Broj učesnika: do 15

Trening Asertivna komunikacija je namenjen profesionalcima u kompanijama, institucijama, zaposlenima u javnoj upravi, preduzetnicima i pojedincima. Nakon treninga asertivna komunikacija naučićete kako da prepoznate različite komunikacione stilove ali i odredite stil i uloge koje vi koristite u komunikaciji. Razumećete uzročnike problema koji se javljaju u komunikaciji sa drugima ali što je najvažnije ovladaćete asertivnom komunikacijom, najboljim alatom za produktivan život i rad bez mnogo stresa.

 

Asertivna komunikacija: Ključ za uspeh i bolje odnose.

 

Asertivna komunikacija je ključna veština u današnjem poslovnom svetu. Naš trening je osmišljen da vam pruži sve potrebne alate i tehnike kako biste postali vešt asertivni komunikator. Bez obzira da li ste profesionalac u kompaniji, zaposleni u javnoj upravi, preduzetnik ili pojedinac, ovaj trening će vam pomoći da ostvarite bolju komunikaciju i produktivnost u svim sferama života.

 

Asertivna komunikacija: Vaš put ka uspešnim odnosima

ŠTA ZNAČI BITI ASERTIVAN

Izražavanje svojih potreba:

Asertivni pojedinci znaju kako da jasno i precizno izraze svoje potrebe i želje. Ne beže od konflikta, već ga rešavaju na konstruktivan način.

Postavljanje granica:

Znaju kada i kako postaviti granice i reći „NE“ kad je to potrebno, bez osećaja krivice.

Slušanje sa razumevanjem:

Asertivna komunikacija podrazumeva i sposobnost slušanja drugih sa istim poštovanjem koje traže za sebe. To omogućava dublje razumevanje i jačanje odnosa.

Rešavanje konflikata:

Asertivni pojedinci imaju veštine za rešavanje konflikata na način koji čuva dostojanstvo svih uključenih strana.

Samopouzdanje i samopoštovanje:

Asertivni ljudi obično imaju visoko samopouzdanje i samopoštovanje, jer znaju da imaju pravo da izraze svoje misli i osećaje.

U okviru treninga obradićemo teme:

Izazovi u komunikaciji

Komunikacioni stilovi

Asertivnost

Komunikacione uloge

Vrste asertivnih poruka

Asertivne tehnike

ŠTA DOBIJATE OVIM PROGRAMOM?

  • Naučićete kako da prepoznate komunikacione stilove drugih ljudi

  • Ovladaćete asertivnim tehnikama za uspešnu komunikaciju

  • Saznaćete koja su vaša asertivna prava

  • Naučićete da postavite granice i kako da kažete NE!

  • Lako ćete prepoznavati manipulaciju i uspešno je prevazilaziti

  • Savladaćete tehnike za komunikaciju sa najtežim sagovornicima

  • Komunikacija više neće biti jedan od glavnih generatora stresa